آدرس مـــا:

تهرانپارس شرقی خیابان ۲۱۲
مابین ۱۳۵و۱۳۷
تعمیر گاه تویوکارا – ToyoCara

تلفن تماس فوری :   ۳۹۵۱ ۴۴۴ ۰۹۱۲

واتسآپ: ۰۹۱۹۰۱۱۲۸۱۳

اینستاگرام : toyocara@

آدرس ما در نقشه گوگل: