گیربکس اتوماتیک دستگاهی است که به طور خودکار دنده‌های یک خودرو را تغییر می‌دهد بدون نیاز به مداخله دستی راننده.